Menu
  • IOHA 2018 takes place in Washington, USA
  • IOHA 2015 took place in London.

Polish Association of Industrial Hygienists ( Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysowych – PTHP)